วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

เก็บบรรยากาศ การฝึกซ้อมฟ้อนรำ เพลง ชีวิตชาวนา ของกลุ่มแม่บ้าน บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน

9 กรกฎาคม 2565 กลุ่มแม่บ้าน บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ได้รวมกลุ่มฝึกซ้อมการฟ้อนรำ เพื่อร่วมแสดงในงานประเพณีเข้าพรรษา ตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ วัดบ้านปงสนุก หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…

ทีมงาน เชียงม่วน เมืองงาม :รายงาน