วันอาทิตย์, 27 พฤศจิกายน 2565

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามการปฏิรูประเทศด้านวัฒนธรรม โบราณสถาน วัดบ้านฟ้าใต้ หมู่ที่ 11 บ้านฟ้าสีทอง ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน…

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. ว่าที่ร้อยโทบำรุง. คำไว นายอำเภอเชียงม่วน นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลสระ ให้การต้อนรับ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามการปฏิรูประเทศด้านวัฒนธรรม โบราณสถานบ้านวัดท่าฟ้าใต้ ซึ่งมีรูปแบบของศิลปะและสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากแคว้นสิบสองปันนา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2311 และพบปะ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนกลุ่มทอผ้าท่าฟ้าใต้ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับประชาชน ภายใต้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ณ โบราณสถาน วัดบ้านฟ้าใต้ หมู่ที่ 11 บ้านฟ้าสีทอง ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…

กดดูรูปทั้งหมด>>>

ทีม : เชียง่มวน เมืองงาม