วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ชมขบวนแห่แต่ละหัววัดในพื้นที่ตำบลเชียงม่วน

อำเภอเชียงม่วน ร่วมกับ เทศบาลตำบลเชียงม่วน และมหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดบ้านปงสนุก หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…

ข้อมูลจาก : เทศบาลตำบลเชียงม่วน