วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ณ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และคณะเยี่ยมเยือน สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน ร่วมรับฟังข้อมูล พร้อมแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับประชาชนอำเภอเชียงม่วน ในประเด็นต่าง ๆ ภายใต้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) โดยมีว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน เข้าร่วมรับฟังข้อมูลในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…

กดดูรูปเพิ่มเติม…>>>

ทีม: เชียงม่วน เมืองงาม