วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ประชุมรับฟังข้อมูลฝายแกนดินซีเมนต์ตามศาสตร์พระราชา และการบริการจัดการน้ำพื้นที่อำเภอเชียงม่วน…

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุมรับฟังข้อมูลฝายแกนดินซีเมนต์ตามศาสตร์พระราชา และการบริการจัดการน้ำพื้นที่อำเภอเชียงม่วน พร้อมได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมฝายแกนดินซีเมนต์ตามศาสตร์พระราชาอำเภอเชียงม่วน และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ น้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ณ ห้องประชุมพระธาตุภูปอ เทศบาลตำบลเชียงม่วน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง และพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ น้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…

กดดุรูปทั้งหมด>>>

ทีม : เชียงม่วน เมืองงาม