วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกราบสักการะพระธาตุภูปอ และร่วมงานทอย้อมผ้าอาบน้ำฝน และหล่อเทียนพรรษา เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา เพื่อพบปะประชาชนพร้อมทั้งติดตามการปฏิรูปประเทศ เรื่อง สังคม วัฒนธรรม และประเพณี…

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยโทบำรุง. คำไว นายอำเภอเชียงม่วน ได้นำ พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการสมาชิกวุฒิสภา และคณะ นางสุมิตรา. อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 16 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน ร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. เวลา 07.30 น. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกราบสักการะพระธาตุภูปอ ณ พระธาตุภูปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
2. เวลา 09.00 น. ร่วมงานทอย้อมผ้าอาบน้ำฝน และหล่อเทียนพรรษา เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา เพื่อพบปะประชาชนพร้อมทั้งติดตามการปฏิรูปประเทศ เรื่อง สังคม วัฒนธรรม และประเพณี ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…

กดรูปรูปทั้งหมด>>>

ที่มา : ที่ว่าการอำเภอเชียบม่วน