วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

เจ้าคณะอำเภอเชียงม่วน คณะศรัทธาวัดป่าแขม ม.4 และม. 8 อนุญาตให้ใช้อาคารวัดบ้านป่าแขมจัดทำศูนย์พักคอยโควิด-19 ตำบลบ้านมาง

28 ก.ค. 2021
ว้ันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564 จิตอาสาพัฒนาในพื้นที่ตำบลบ้านมาง ร่วมพัฒนาอาคารวัดบ้านป่าแขม เพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีนายสมชัย อุ่นตาล นายก อบต.บ้านมาง นำจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดอาคารในครั้งนี้ และขอขอบคุณท่านเจ้าคณะอำเภอเชียงม่วน คณะศรัทธาวัดป่าแขม ม.4 และ ม. 8 ตำบลบ้านมาง ที่อนุญาตให้ใช้อาคารวัดป่าแขมจัดทำศูนย์พักคอยตำบลบ้านมาง ขอบคุณท

ขอเชิญร่วมบริจาค เศษไม้ที่เหลือใช้ หรืออาหาร หรือร่วมสมทบทุนทำเตียงนอนผู้กักตัวโควิด-19 ให้กับจิตอาสาที่มาทำเตียงนอนบ้านป่าแขม…

27 ก.ค. 2021
กลุ่มจิตอาสาบ้านป่าแขม กลุ่มตีมีบ้านป่าแขม ได้ร่วมใจทำจิตอาสาทำเตียงนอนสำหรับผู้กักตัวหรือผู้ป่วยโควิด-19 โดยได้รับความอนุเคราะห์ไม้สักบางส่วนจาก หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง ท่านใดประสงค์จะบริจาค เศษไม้เหลือให้ หรืออาหาร หรือสมทบทุน หรือท่านใดพอมีเวลาว่างก็สามารถไปช่วยร่วมแรงงานจิตอาสาพัฒนาได้ที่กลุ่มตีมีด บ้านป่าแขม (โรงเรียนบ้านป่าแขมเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา รายนามผ

ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของจำเป็นหรือเงินบริจาค เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลเชียงม่วน

25 ก.ค. 2021
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ขอรับบริจาคเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของจำเป็น หรือเงินบริจาค เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่โรงพยาบาลเชียงม่วน โดยสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเชียงม่วน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในพื้นที่ ชาวเชียงม่วน ร่วมด้วยช่วยกัน ผ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ....