วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่าข้าวสารเพื่อหารายได้สมทบกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

29 มี.ค. 2021
ด้วยกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วนมีวัตถุประสงค์และมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ และเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและมีหน้าที่ในการหารายได้สมทบกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน โดยการเชิญชวนบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่กึ่งกาชาดในโอกาสต่างๆ ซึ่งในอำเภอเชียงม่วนมีผู้ด้อยโอกาส เป็นจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือจากกิ่งกาชาดอำเภอเ