วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2567

สนง.พัฒนาชุมชน อ.เชียงม่วน จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเชียงม่วน เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2563

17 พ.ย. 2020
วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเชียงม่วน เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และวางแผนการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน ให้เกียรติร่วมพบปะและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะ