วันอาทิตย์, 19 พฤษภาคม 2567

ส.ส.จีระเดช ศรีวิราช มอบที่นอนและเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับมอบให้โรงพยาบาลสนามและสถานที่พักคอย (Community isolation) และตรวจความพร้อมสถานที่พักคอย ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน

29 ก.ค. 2021
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ ร.ท. บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมต้อนรับ ท่าน ส.ส. จีระเดช ศรีวิราช สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 3 จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะ มอบที่นอนและเครื่องใช้ต่างๆสำหรับมอบให้โรงพยาบาลสนามและสถานที่พักคอย (Community isolation) ในพื้นที

เจ้าคณะอำเภอเชียงม่วน คณะศรัทธาวัดป่าแขม ม.4 และม. 8 อนุญาตให้ใช้อาคารวัดบ้านป่าแขมจัดทำศูนย์พักคอยโควิด-19 ตำบลบ้านมาง

28 ก.ค. 2021
ว้ันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564 จิตอาสาพัฒนาในพื้นที่ตำบลบ้านมาง ร่วมพัฒนาอาคารวัดบ้านป่าแขม เพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีนายสมชัย อุ่นตาล นายก อบต.บ้านมาง นำจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดอาคารในครั้งนี้ และขอขอบคุณท่านเจ้าคณะอำเภอเชียงม่วน คณะศรัทธาวัดป่าแขม ม.4 และ ม. 8 ตำบลบ้านมาง ที่อนุญาตให้ใช้อาคารวัดป่าแขมจัดทำศูนย์พักคอยตำบลบ้านมาง ขอบคุณท

ขอเชิญร่วมบริจาค เศษไม้ที่เหลือใช้ หรืออาหาร หรือร่วมสมทบทุนทำเตียงนอนผู้กักตัวโควิด-19 ให้กับจิตอาสาที่มาทำเตียงนอนบ้านป่าแขม…

27 ก.ค. 2021
กลุ่มจิตอาสาบ้านป่าแขม กลุ่มตีมีบ้านป่าแขม ได้ร่วมใจทำจิตอาสาทำเตียงนอนสำหรับผู้กักตัวหรือผู้ป่วยโควิด-19 โดยได้รับความอนุเคราะห์ไม้สักบางส่วนจาก หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง ท่านใดประสงค์จะบริจาค เศษไม้เหลือให้ หรืออาหาร หรือสมทบทุน หรือท่านใดพอมีเวลาว่างก็สามารถไปช่วยร่วมแรงงานจิตอาสาพัฒนาได้ที่กลุ่มตีมีด บ้านป่าแขม (โรงเรียนบ้านป่าแขมเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา รายนามผ
    • 1
    • 2