วันอาทิตย์, 19 พฤษภาคม 2567

สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกราบสักการะพระธาตุภูปอ และร่วมงานทอย้อมผ้าอาบน้ำฝน และหล่อเทียนพรรษา เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา เพื่อพบปะประชาชนพร้อมทั้งติดตามการปฏิรูปประเทศ เรื่อง สังคม วัฒนธรรม และประเพณี…

10 ก.ค. 2022
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยโทบำรุง. คำไว นายอำเภอเชียงม่วน ได้นำ พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการสมาชิกวุฒิสภา และคณะ นางสุมิตรา. อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 16 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน ร่วมกิจกรรม ดังนี้1. เวลา 07.30 น. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกราบสักการะพระธาตุภูปอ ณ พ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ประชุมรับฟังข้อมูลฝายแกนดินซีเมนต์ตามศาสตร์พระราชา และการบริการจัดการน้ำพื้นที่อำเภอเชียงม่วน…

10 ก.ค. 2022
วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุมรับฟังข้อมูลฝายแกนดินซีเมนต์ตามศาสตร์พระราชา และการบริการจัดการน้ำพื้นที่อำเภอเชียงม่วน พร้อมได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมฝายแกนดินซีเมนต์ตามศาสตร์พระราชาอำเภอเชียงม่วน และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ น้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงก

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามการปฏิรูประเทศด้านวัฒนธรรม โบราณสถาน วัดบ้านฟ้าใต้ หมู่ที่ 11 บ้านฟ้าสีทอง ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน…

09 ก.ค. 2022
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. ว่าที่ร้อยโทบำรุง. คำไว นายอำเภอเชียงม่วน นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลสระ ให้การต้อนรับ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามการปฏิรูประเทศด้านวัฒนธรรม โบราณสถานบ้านวัดท่าฟ้าใต้ ซึ่งมีรูปแบบของศิลปะและสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากแคว้นสิบสองปันนา สร้างขึ้นเ