วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ข่าว

แจ้งประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคระดับตำบลเทศบาลตำบลเชียงม่วน ด้วยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอเชิญ พี่-น้อง ประชาชนอำเภอเชียงม่วน รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งใน และนอกพื้นที่ อำเภอเชียงม่วน
กิจกรรม “วิ่งเอาม่วน ชวนกันวิ่ง” ทุกวันเสาร์แรกของเดือน อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 1
อำเภอเชียงม่วน อุ้ยจันทร์ พูดดี วัย 81 ปี รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จากเป็นผู้สูงอายุติดเตียง สู่เดินได้…
ขอเชิญชาวเชียงม่วน ร่วมวิ่ง ฟรี ทุกเช้าวันเสาร์แรกของเดือน เริ่ม 4 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
ส.ส.จีระเดช ศรีวิราช มอบที่นอนและเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับมอบให้โรงพยาบาลสนามและสถานที่พักคอย (Community isolation) และตรวจความพร้อมสถานที่พักคอย ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน
มอบเตียงไม้สัก สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ใน โรงพยาบาลเชียงม่วน และศูนย์พักคอย (Community Isolation) ของอำเภอเชียงม่วน จำนวน 50 เตียง
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสถานที่พักคอย (Community Isolation) ผู้ป่วยโควิด-19 อำเภอเชียงม่วน
เจ้าคณะอำเภอเชียงม่วน คณะศรัทธาวัดป่าแขม ม.4 และม. 8 อนุญาตให้ใช้อาคารวัดบ้านป่าแขมจัดทำศูนย์พักคอยโควิด-19 ตำบลบ้านมาง
ขอเชิญร่วมบริจาค เศษไม้ที่เหลือใช้ หรืออาหาร หรือร่วมสมทบทุนทำเตียงนอนผู้กักตัวโควิด-19 ให้กับจิตอาสาที่มาทำเตียงนอนบ้านป่าแขม…
คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม