วันอาทิตย์, 19 พฤษภาคม 2567

คลิปวีดีโอ

การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 6 บ้านกลาง ม.9 ส่งเข้าประกวด…
การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 5 บ้านท่าม่านส่งเข้าประกวด…
การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 4 บ้านปงสนุกส่งเข้าประกวด…
การประกวดร้องเพลงงานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 3 บ้านมางส่งเข้าประกวด…
การประกวดร้องเพลงงานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 2 บ้านหลวงส่งเข้าประกวด…
การประกวดร้องเพลง ทีมที่ 1 นักร้องหญิง กลุ่มผู้สูงอายุบ้านมาง ส่งเข้าประกวด…
การประกวดร้องเพลง ทีมที่ 1 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านมาง ส่งเข้าประกวด…
ผลการประกวดร้องเพลง ในงานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564
คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม