วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

คลิปวีดีโอ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)พะเยา เขต อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ร่วมร้องเพลงในงานยี่เป็ง 64
โชว์ 4 ทีม ที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564
พนักงานที่ดินส่วนแยก เชียงม่วน ร่วมร้องเพลง ในงานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี 2564
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน ร่วมขับร้องเพลงในงานประเพณียี่เป็ง ลองกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564
นายอำเภอเชียงม่วน ร้องเพลงในงานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี 2564 ไปฟังกันเลนเลยเน้อ เสียงดีขนาด…
การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 11 บ.สบทราย ม.7 ต.เชียงม่วน ส่งเข้าประกวด
การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 10 บ.หนองกลาง ม.7 ต.บ้านมาง ส่งเข้าประกวด…
การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 9 บ้านปิน ม.3 ต.เชียงม่วน ส่งเข้าประกวด…
การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 8 บ้านแพทย์ ม.2 ต.บ้านมาง ส่งเข้าประกวด…
การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 7 บ้านหล่ายทุ่ง ม.6 ส่งเข้าประกวด…
คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม